Ansatte

Equinor Asset Management er et lite, annerledes selskap i Equinor-konsernet. Alle våre 16 ansatte har dyp kompetanse og lang erfaring innen kapitalforvaltning og finans. De beste resultatene skapes når vi jobber sammen, og derfor er samarbeid en viktig bærebjelke i vår forvaltningskultur.

Equinor Asset Management består av flere team som jobber hver dag for å skape verdier for fremtiden.

Investeringsteamet

Thomas Lycke-Ludvigsen Chief Investment Officer

Overordnet ansvar for investeringsaktivitetene og investeringsteamet. 

Thomas er Cand. Oecon fra Århus Universitet i Danmark og autorisert finansanalytiker (AFA) fra NHH/Norske Finansanalytikeres Forening.

Thomas har mer enn 25 års erfaring med finansielle markeder, strategi og ledelse fra stillinger i Equinor, DONG Energy (Ørsted), Danske Bank og EU-Kommisjonen i Luxembourg.

Thomas begynte som daglig leder i Equinor Asset Management i 2010. Han var daglig leder frem til han i 2019 gikk over i rollen som investeringssjef (CIO). 

Han har deltatt i forvaltningen av verdipapirfondene Equinor Aksjer USA og Equinor Indeks USA siden januar 2021.

Terje Moi Porteføljeforvalter

Terje er sosialøkonom (Cand. Oecon) fra Universitetet i Oslo.

Han har jobbet med kapitalforvaltning i bank siden 1984. Terje begynte i Statoils finansavdeling i 1990 og vært sentral i oppbygging og profesjonalisering av kapitalforvaltningstjenestene i Equinor-konsernet. Han var leder for Statoil Kapitalforvaltning fra 2005-2010 og investeringssjef fra 2010-2019.

Terje er porteføljeforvalter for diskresjonære mandat med norske og nordiske aksjer, og har forvaltet verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge siden det ble startet i 2016.

Rolf Østhus Porteføljeforvalter

Ansvar for håndtering av valutarisiko og likviditetsstyring for diskresjonære mandater.

Rolf har utdannelse fra Bankakademiet, og lang erfaring fra Rogalandsbanken/Fokus Bank.  Han jobbet i bankens valutaavdeling og har erfaring som banksjef og leder for bankens valuta/finansavdeling.

Rolf begynte i Statoils markedsoperasjonsavdeling (MOP) 1991 der han håndterte Statoils valutastrømmer.

Han begynte i Statoil Kapitalforvaltning i 2000, og har siden hatt ansvar for å redusere valutarisiko og sikre god likviditet i porteføljene.

Erik Fossan Porteføljeforvalter

Forvalter diskresjonære mandat med europeiske aksjer.

Erik er siviløkonom med høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole (NHH).  I tillegg til spesialisering i finans, har han gjennomført Norske Finansanalytikeres Forenings studie i «Avansert Porteføljeforvaltning».

Erik begynte i Statoil Kapitalforvaltning i 2000. De første årene jobbet han med risikostyring og strategiske rådgivning, men har siden 2003 vært en del av forvalterteamet for norske og nordiske aksjer og hatt forvalteransvar for europeiske aksjer.

Tom Sanne Porteføljeforvalter

Tom er siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA) fra NHH/Norske Finansanalytikeres Forening.

Tom begynte i Statoil kapitalforvaltnings avdeling for kontroll og risikostyring i januar 2006. I 2012 og 2014 fikk han forvalteransvar for aksjeporteføljer i henholdsvis Europa og Asia.

Han har forvaltet verdipapirfondene Equinor Aksjer Europa og Equinor Aksjer Pacific siden fondene ble lansert i 2016.

Trond Todnem Porteføljeforvalter

Trond er siviløkonom, autorisert finansanalytiker (AFA) og autorisert porteføljeforvalter fra NHH/Norske Finansanalytikeres Forening.

Trond begynte i Statoil Kapitalforvaltning i avdelingen for kontroll og risikostyring i februar 2002. I 2006 flyttet han til investeringsteamet og har blant annet jobbet med aktivaallokering, risikostyring, strategisk rådgivning, analyser og forvaltning av aksjer.

Han har forvaltet verdipapirfondene Equinor Aksjer USA og Equinor Indeks USA siden fondene ble lansert i henholdsvis 2016 og 2020

Bjarne Lien Kamsvåg  Leder for renteforvaltning

Bjarne er siviløkonom med høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Han begynte i Statoils avdeling for markedsoperasjoner i 1994 som porteføljeforvalter på renter. Siden 1998 har han vært leder for renteforvaltningen i Equinor Asset Management. Han har forvaltet rentefondene siden de ble lansert i 2016.

Rolf Arild Meltveit Porteføljeforvalter

Rolf Arild har bachelorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen og mastergrad i økonomi og finans fra Warwick Business School, og er CFA charterholder og NFF Renteanalytiker.

Rolf Arild begynte i Statoil Kapitalforvaltning i avdelingen for kontroll og risikostyring i 2011. I 2019 flyttet han til investeringsteamet. Før dette arbeidet han i Russell Investments og SR-Bank. 

Han er en del av renteteamet og deltar i forvaltningen av rentefondene Equinor Kreditt Global, Equinor Kreditt Norge og Equinor Likviditet Norge.

Control & Risk Management

Inger Martha D. Engø                                                                Head of Control and Risk Management 

Ansvar for selskapets administrative oppgaver, kontroll og risikostyringsfunksjon.

Inger Martha har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI, og har erfaring fra bank.

Inger Martha begynte i Statoils finansavdeling i 1992. Siden etableringen av Statoil Kapitalforvaltningen ASA i 1999 har hun hatt ansvar for selskapets administrative oppgaver og risikofunksjon, samt frem til 2019, ansvar for compliancefunksjonen. 

Hilde Brattebø Vormeland  Control and Risk Management

Hilde jobber med kontroll og risikostyring, samt løpende utvikling og implementering av digitale løsninger for å effektivisere de operasjonelle prosessene i kapitalforvaltningen.

Hilde har en doktorgrad (PhD) innen operasjonell risikostyring for banker og finansielle institusjoner, og er siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Hun hadde deltidsjobb i Statoil Kapitalforvaltning under studiene i 2009-2012, og har jobbet fulltid i avdelingen siden 2015. 

Geir Langseth Control and Risk Management

Geir jobber med kontroll og risikostyring, samt løpende oppfølging på regnskap/skatt på verdipapirfondene.

Geir er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Sandvika med spesialisering i finans, og en Bachelor i revisjon (revisorstudiet) fra samme studiested.

Han jobbet i ett år som avgiftsrevisor for sokkel/utland (Kommune 2312), og deretter i 9 år som skatte-/spesialrevisor på Rogaland fylkesskattekontor. Geir begynte i StatoilHydro i 2008 i Dealhandling under OTS (Oil Trading and Supply). Fra 2012 hadde Geir ansvaret for regnskapet til Statoil Pensjon inklusiv datterselskaper.

Geir har jobbet i Equinor Asset Management siden 2017.

May Silje Bjørkhaug Control and Risk Management

May Silje jobber med kontroll og risikostyring.

May Silje har en Master of Management og en Bachelor i Økonomistyring og Investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI.

Med sine 18 år i SKAGEN Fondene og Storebrand Asset Management, har hun lang erfaring med kontroll av de operative prosessene i kapitalforvaltningen.

May Silje har jobbet i Equinor Asset Management siden juni 2019.  

Elin Stuvik Tjeltveit  Control and Risk Management

Elin jobber med kontroll og risikostyring.

Elin har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI. Hun begynte i Statoil i Central Payment Unit i 2007.

Elin har jobbet i Equinor Asset Management siden september 2020.

Ellisiv Lund-Johansen Nordmark                                        Control and Risk Management

Ellisiv jobber med kontroll og risikostyring.

Hun er utdannet siviløkonom ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har en Bachelor i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.

Ellisiv har tidligere jobbet i Sparebanken Vest, der hun fikk erfaring innen risiko- og likviditetsstyring.  

Ellisiv begynte i Equinor Asset Management i juni 2021.

Våre ledere

Morten Færevåg Daglig leder

Overordnet ansvarlig for driften av forvaltningsselskapet.

Morten er siviløkonom med høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole (NHH). I tillegg til spesialisering i finans, har han gjennomført Norske Finansanalytikeres Forenings studier i «Avansert Porteføljeforvaltning» og «Corporate Finance».

Morten begynte som analytiker i Statoils avdeling for markedsoperasjoner i 1998 og i 2001 fikk han ansvar for aktiva-allokering i Statoil Kapitalforvaltning. Han har i perioden 2005-2019 hatt en rekke forskjellige stillinger i Equinor-konsernet, sist som leder for finansavdelingens Capital Markets enhet.

Morten begynte som daglig leder i Equinor Asset Management i oktober 2019.

Thomas Lycke-Ludvigsen Chief Investment Officer

Overordnet ansvar for investeringsaktivitetene og investeringsteamet. 

Thomas er Cand. Oecon fra Århus Universitet i Danmark og autorisert finansanalytiker (AFA) fra NHH/Norske Finansanalytikeres Forening.

Thomas har mer enn 25 års erfaring med finansielle markeder, strategi og ledelse fra stillinger i Equinor, DONG Energy (Ørsted), Danske Bank og EU-Kommisjonen i Luxembourg.

Thomas begynte som daglig leder i Equinor Asset Management i 2010. Han var daglig leder frem til han i 2019 gikk over i rollen som investeringssjef (CIO). 

Inger Martha D. Engø                                                                Head of Control and Risk Management 

Ansvar for selskapets administrative oppgaver, kontroll og risikostyringsfunksjon.

Inger Martha har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI, og har erfaring fra bank.

Inger Martha begynte i Statoils finansavdeling i 1992. Siden etableringen av Statoil Kapitalforvaltningen ASA i 1999 har hun hatt ansvar for selskapets administrative oppgaver og risikofunksjon, samt frem til 2019, ansvar for compliancefunksjonen. 

Sølvi M. Tonning Chief Compliance Officer

Ansvarlig for selskapets compliancefunksjon

Sølvi har en Master of Risk Management og en 4-årig utdannelse i økonomi, nyskaping og produksjonsledelse fra Universitet i Stavanger.

Hun har lang erfaring fra forretningsstøtte, internkontroll, risikostyring og compliance knyttet til kapitalforvaltning. Etter mer enn 15 år i SKAGEN Fondene begynte Sølvi i Equinor Asset Management i desember 2019.