Merk: Stemmegivningen er basert på Equinor Asset Managements prinsipper for ansvarlig forvaltning og retningslinjer for stemmegivning, og er uavhengig av morsselskapets strategi, virksomhet og interesser.