Skip to main content

Equinorfondene

Equinor Asset Management ASA er et datterselskap av Equinor ASA og inngår i Equinor-konsernet. Equinor Asset Management har tillatelse til å forvalte verdipapirfond og forvalter et antall fond som markedsføres kun i Norge. Selskapet eies 100 prosent av Equinor ASA der den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent.
 

Verdipapirfondet Statoil Aksjer Norge

Statoil Aksjer Norge er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå størst mulig risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Verdipapirfondet statoil Aksjer Europa

Statoil Aksjer Europa er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Verdipapirfondet Statoil Aksjer Pacific

Statoil Aksjer Pacific er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til referanseindeks.

Verdipapirfondet Statoil Aksjer USA 

Statoil Aksjer USA er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå størst mulig risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks

VERDIPAPIRFONDET Statoil LIKVIDITET NORGE

Statoil Likviditet Norge er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks, gjennom en aktivt forvaltet portefølje av obligasjoner. 

Verdipapirfondet Statoil Kreditt Norge 

Statoil Kreditt Norge er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks, gjennom en aktivt forvaltet portefølje av obligasjoner

Verdipapirfondet Statoil Kreditt Global 

Statoil Kreditt Global er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks, gjennom en aktivt forvaltet portefølje av globale obligasjoner.

Edit text

Equinor Asset Management ASA ble stiftet 11.11.1999 og er registrert i foretaksregisteret med foretaksnummer 981 363 876.

Aksjekapitalen er NOK 12.000.000.  Registrert kontoradresse er i Stavanger. 

Selskapet har tillatelse av 04.01.2016 til å forvalte følgende fond:

Statoil Aksjer Norge
Statoil Aksjer Europa
Statoil Aksjer USA
Statoil Aksjer Pacific
Statoil Kreditt Norge
Statoil Kreditt Global
Statoil Likviditet Norge

Styret i eQUINOR asset management ASA

Styret består av følgende personer:

Phillippe Francois Mathieu
Styreleder, aksjonærvalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Renate Austrheim
Aksjonærvalgt - Daglig leder, Huk Invest AS

Eyvind Aven
Andelseiervalgt - Vice President, Equinor ASA

Svein Skeie
Andelseiervalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Anne-Margrethe Tostrup Smith
Aksjonærvalgt - Chief Counsel, Equinor ASA

Før du kan tegne andeler, trenger vi noen opplysninger om deg som kunde. Dessuten gjelder visse betingelser og vilkår. Her finner du informasjon om kravene som gjelder for nye privatkunder, bedriftskunder og legitimasjon, samt forretningsvilkår og retningslinjer.

Adresse og kontaktpersoner

Henvendelser Equinor Asset Management ASA

Equinor Asset Management ASA
Forusbeen 50
4035 Stavanger

E-post: kapasa@equinor.com
Org.nummer: 981 363 876

Kontaktperson:

Thomas Lycke-Ludvigsen (daglig leder)
E-post: thlud@equinor.com
Mobil: +47 97 43 33 72