Trygghet for våre kunder

Equinor Asset Management AS har konsesjon til å drive fondsforvaltning og individuell porteføljeforvaltning. Forvaltningsselskapet må tilfredsstille en rekke lovkrav som gir innsyn i forvaltningsselskapets drift og retningslinjer. Formålet er å beskytte andelseiere og kunder og samtidig sikre tilliten til verdipapirmarkedene. Her finner du noen av de retningslinjene vi jobber etter.