Skip to Content

Ledige stillinger

Åpent landskap hos EAM
Foto: Arne Reidar Mortensen

Ledige stillinger i Equinor Asset Management AS (EAM)

EAM er et fullverdig fondsforvaltningsselskap med konsesjon til å yte individuell porteføljeforvaltning. EAM er en ansvarlig forvalter og har mer enn 100 milliarder NOK under forvaltning i både aksjefond, rentefond og diskresjonære porteføljer.

EAM er et heleide datterselskap av Equinor ASA, men størrelsen på forvaltningskapitalen gjør EAM til en betydelig aktør i finansbransjen – der kundene er selskapets pensjonskasse, forsikringsselskap og ansatte i innskuddspensjonsordningen.

Hos oss vil du oppleve en hverdag preget av utvikling, varierte oppgaver og en stadig jakt etter best mulige resultater i forhold til risiko for kundene våre. EAM har dyktige og engasjerte medarbeidere som trives i et lite miljø. Vi har en felles pasjon for kapitalforvaltning og godt samarbeid på tvers av fagområdene.

EAM har med ujevne mellomrom behov for nye medarbeidere. Vi jobber for likeverd og mangfold, og ønsker å tilrettelegge for en god kjønnsbalanse i alle deler av selskapet.

Merk: Equinor Asset Management AS har utkontraktert oppgaver knyttet til HR og rekruttering til Equinor ASA og konsernets underleverandører. Søknadene bør skrives på engelsk.

Følg oss på LinkedIn

Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

Porteføljeforvalter

Vår porteføljeforvalter for norske aksjer går av som pensjonist i 2024. Hans sko blir vanskelig å fylle, men vi prøver.

Våre to største kunder er Equinor Pensjon (pensjonskasse) og Equinor Insurance AS (forsikringsselskap). Kundene har utkontraktert forvaltningen av sine finansielle investeringer til Equinor Asset Management AS, og gir føringer for forvaltningen i detaljerte forvaltningsstrategier. I tillegg forvalter vi ti verdipapirfond. Våre porteføljeforvaltere kjøper og selger verdipapirer med målsetting om å oppnå best mulig meravkastning i forhold til den risikoen de tar og innenfor rammene i tildelte mandat og fondsdokumentasjon. 

Stillingen som porteføljeforvalter er meget dynamisk, spennende, allsidig og utfordrende. Vi søker en initiativrik, målbevisst og ressurssterk medarbeider. En som vil gjøre seg godt kjent med kundene, være med på å utvikle og optimalisere leveransene våre, og som innser at de beste resultatene skapes gjennom samarbeid. Den vi ser etter har god kunnskap og erfaring fra kapitalforvaltning, og har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper.

Equinor Asset Management er en liten virksomhet der alle ansatte har varierte oppgaver og deltar i felles prosjekt. Du bør derfor like å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.

Vi kan tilby et sterkt fag- og arbeidsmiljø, hvor vi er opptatt av å skape sterke resultater for kundene våre. Du vil få ansvar for å forvalte eget aksjefond og mulighet til å bidra i utviklingen av våre produkter og prosesser. Vi jobber sammen for å nå målene våre.

Forvaltningsselskapet er en del av Equinor-konsernet og har tilgang til samme ansattgoder som resten av konsernet. I tillegg er vi en del av Kvinner i Finans Charter og har forpliktet oss til deres fire prinsipper.

Stillingen rapporterer til investeringssjef.

Les mer og søk på stillingen her