Skip to Content

Ledige stillinger

Åpent landskap hos EAM
Foto: Arne Reidar Mortensen

Ledige stillinger i Equinor Asset Management AS (EAM)

EAM er et fullverdig fondsforvaltningsselskap med konsesjon til å yte individuell porteføljeforvaltning. EAM er en ansvarlig forvalter og har mer enn 100 milliarder NOK under forvaltning i både aksjefond, rentefond og diskresjonære porteføljer.

EAM er et heleide datterselskap av Equinor ASA, men størrelsen på forvaltningskapitalen gjør EAM til en betydelig aktør i finansbransjen – der kundene er selskapets pensjonskasse, forsikringsselskap og ansatte i innskuddspensjonsordningen.

Hos oss vil du oppleve en hverdag preget av utvikling, varierte oppgaver og en stadig jakt etter best mulige resultater i forhold til risiko for kundene våre. EAM har dyktige og engasjerte medarbeidere som trives i et lite miljø. Vi har en felles pasjon for kapitalforvaltning og godt samarbeid på tvers av fagområdene.

EAM har med ujevne mellomrom behov for nye medarbeidere. Vi jobber for likeverd og mangfold, og ønsker å tilrettelegge for en god kjønnsbalanse i alle deler av selskapet.

Merk: Equinor Asset Management AS har utkontraktert oppgaver knyttet til HR og rekruttering til Equinor ASA og konsernets underleverandører.

Følg oss på LinkedIn

Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

Control & Risk Management

EAM søker en person med god forståelse og sterk interesse for kapitalforvaltning og finansielle instrumenter, temaer relatert til finansiell og operasjonell risiko, samt beregning og analyse av finansielle resultater. Personen vil bli en del av kontroll og risikostyringsteamet.

EAM er en liten virksomhet der alle ansatte har varierte oppgaver. Kontroll og risikostyringsteamet har blant annet ansvar for å sikre god datakvalitet og overvåke automatiserte prosesser i tilknytning til verdipapiroppgjør, avstemming, risiko- og regulatorisk overvåking, resultatmåling, verdsettelse av verdipapirfond, regnskap og rapportering. Kommunikasjon med kunder, motparter og finansielle institusjoner er også en del av oppgavene.

Vi søker en kandidat som kan bidra til sikker og effektiv drift, samt være med å utvikle og forbedre interne prosesser. Det er viktig at du er nøyaktig i utførelse av alle oppgaver, og samtidig har evnen til ser muligheter og gode løsninger. Det er en fordel å ha erfaring med IT-systemer for porteføljeforvaltning og avansert bruk av Microsoft Office-produkter.

Du bør like å jobbe både selvstendig og i team, og ha gode samarbeidsevner. Vi ser etter noen som har, eventuelt er i ferd med å fullføre, mastergrad i finans/økonomi. 1-3 års erfaring fra tilsvarende eller lignende virksomhet er en fordel.

Det forventes at du behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Rollen rapporterer til leder for Control & Risk Management.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte leder for CRM, Inger Martha D. Engø på imde@equinor.com.

Søknadsfrist: 10. april 2023

Finn ut mer og søk på stillingen i kontroll og risikoteamet her

Porteføljeforvalter

Kommer snart