Skip to content

Rapportering

Års- og halvårsrapporter

Her kan du bli bedre kjent med Equinorfondene og få et innblikk i fondenes porteføljer og se både fondenes og forvaltningsselskapets årsregnskap. Du kan også følge med på halvårsrapportene om du vil holde deg oppdatert underveis i året.