Skip to Content

Equinor Aksjer Europa

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.