"Gå til hovedinnhold"

Equinor Asset Management

 

Equinor Asset Management ASA er et forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til individuell porteføljeforvaltning. Forvaltningsselskapet er 100 % eid av Equinor ASA. Selskapet rapporterer til eget styre og er under tilsyn av Finanstilsynet.

Equinor Asset Management ble etablert som et verdipapirforetak i 1999. Formålet var at selskapet skulle yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom og kostnadseffektiv måte for Equinors private pensjonskasse og andre interne enheter med behov for kapitalforvaltning.

Equinor og Equinor Asset Management endret sine pensjonsordninger fra 1.1.2015. Ytelsespensjonsordningen i pensjonskassen ble lukket for ansatte med mer enn 15 år igjen til pensjonsalder, og selskapene gikk over til en innskuddspensjonsordning.

En innskuddspensjonsordning innebærer at arbeidsgiver betaler inn en prosentandel av de ansattes lønn i en spareprofil bestående av verdipapirfond. En ansatt kan normalt velge mellom flere spareprofiler, som er satt sammen av verdipapirfond med ulik risikoprofil.

Equinor Asset Management ønsket å tilby verdipapirfond i innskuddspensjonsordninger, og fikk 13. november 2015 konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond i tillegg til individuell porteføljeforvaltning. Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge ble opprettet 1. juni 2016, og var det første av flere fond som ble etablert i løpet av 2016.

Formålet er fortsatt å yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom, kostnadseffektiv og ansvarlig måte.