Innskuddspensjonsordning

En innskuddspensjonsordning innebærer at arbeidsgiver betaler inn en prosentandel av de ansattes lønn i en spareprofil bestående av verdipapirfond. En ansatt kan normalt velge mellom flere spareprofiler, som er satt sammen av verdipapirfond med ulik risikoprofil.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto ble innført i 2021. På denne kontoen samles all din innskuddspensjon automatisk – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med egen pensjonskonto er at ansatte skal få bedre oversikt over egen pensjonssparing, en kostnadseffektiv forvaltning og dermed mer pensjon.

Storebrand er en stor pensjonsleverandør i Norge. Les mer om egen pensjonskonto på deres nettside.