Styret i equinor asset management asa


Phillippe F. Mathieu
Styreleder, aksjonærvalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Renate Austrheim
Aksjonærvalgt - Daglig leder, Huk Invest AS

Siv Helen Rygh Torstensen
Andelseiervalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Svein Skeie
Andelseiervalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Stig Einar Smedsvig
Aksjonærvalgt - Vice President, Equinor ASA