Fond kan forvaltes på ulike måter

Indeksfond

Indeksfond er verdipapirfond som investerer i samme selskap med samme vekt som en valgt referanseindeks.

Indeksnære fond

Indeksnære fond er verdipapirfond som i utgangspunktet investerer i samme selskap som referanseindeksen, men som kan, innenfor gitte grenser, velge andre selskaper, velge bort selskaper og velge annen vekt i selskaper, basert på en fundamental eller kvantitativ analyse.

Faktorfond

Faktorfond  er verdipapirfond som velger å investere i selskaper basert på bestemte algoritmer som hensyntar ulike faktorer i valg av selskaper og deres vekt i porteføljen. Faktorer kan være verdi, momentum, størrelse og kvalitet (kvantitative analyser).

Aktive fond

Aktive fond er verdipapirfond der investeringer i selskaper er basert på porteføljeforvalters fundamentale analyse av de aktuelle selskapene.