Skip to content

Våre ansatte

Gruppebilde av ansatte i Equinor Asset Management

Equinor Asset Management er et lite, annerledes selskap i Equinor-konsernet. De fleste av våre 18 ansatte har dyp kompetanse og lang erfaring innen kapitalforvaltning og finans. De beste resultatene skapes når vi jobber sammen, og derfor er samarbeid en viktig bærebjelke i vår forvaltningskultur.

Daglig leder

Morten Færevåg
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Morten Færevåg

Daglig leder

Investeringsteamet

Forvalter diskresjonære porteføljer og verdipapirfond.

Thomas Lycke-Ludvigsen
(Foto: Sølvi M. Tonning)

Thomas Lycke-Ludvigsen

Erik Fossan
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Erik Fossan

Torbjørn Sønneland Håland
(Foto: Sølvi M. Tonning)

Torbjørn Sønneland Håland

Truls Kolsrud Engene
(Foto: Sølvi M. Tonning)

Truls Kolsrud Engene

Ellisiv Lund-Johansen Nordmark
(Foto: Sølvi M. Tonning)

Ellisiv Lund-Johansen Nordmark

Porteføljeforvalter

Bjarne Lien Kamsvåg
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Bjarne Lien Kamsvåg

Rolf Arild Meltveit
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Rolf Arild Meltveit

Elisabeth A. Gausel
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Elisabeth A. Gausel

Rolf Østhus
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Rolf Østhus

Porteføljeforvalter

Control & Risk Management

Avdelingen har ansvar for administrasjon, oppgjør, kontroll og risikostyring knyttet til kapitalforvaltningen.

Inger Martha D. Engø
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Inger Martha D. Engø

Head of Control and Risk Management

Hilde Brattebø Vormeland
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Hilde Brattebø Vormeland

Control and Risk Management

Geir Langseth
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Geir Langseth

Control and Risk Management

Ståle Førre
(Foto: Sølvi M. Tonning)

Ståle Førre

Control and Risk Management

Torbjørn Berge
(Foto: Sølvi M. Tonning)

Torbjørn Berge

Control and Risk Management

Technology, Sustainability & Portfolio Intelligence

Avdelingen har ansvar for IKT-virksomheten, porteføljedata og analyse, rapportering og oppfølging av ansvarlig forvaltning.

Trond Todnem
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Trond Todnem

Head of Technology, Sustainability & Portfolio Intelligence

Sondre Idsøe Flaten
(Foto: Sølvi M. Tonning)

Sondre Idsøe Flaten

ESG-analytiker

Compliance

Sølvi M. Tonning
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Sølvi M. Tonning

Chief Compliance Officer

Likeverd og mangfold

I tråd med Equinors verdier arbeider Equinor Asset Management for likeverd og mangfold. I 2021 signerte vi prinsippene til "Kvinner i Finans Charter" for å bidra i arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i ledende posisjoner og spesialistfunksjoner i finansnæringen i Norge.

Equinor Asset Managements langsiktige mål for kjønnsbalanse er minst 40% kvinner og minst 40% menn i alle avdelinger. Gjennom en slik målsetting håper vi å bidra til verdiskapning i finansnæringen. Vi har langsiktige mål om å øke kvinneandelen i investeringsteamet, og vi har fokus på riktig kjønnsbalanse ved rekruttering. I Equinor Asset Management er det daglig leder som har ansvar for å følge opp arbeidet med charteret. ​

​Status pr. 01.04.2024​
Kvinneandel i ledergruppen: 40 %​
Kvinneandel i investeringsteamet: 25 %​
Kvinneandel totalt: 26 %​