Skip to content

Våre ansatte

Gruppebilde av alle ansatte i Equinor Asset Management
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Equinor Asset Management er et lite, annerledes selskap i Equinor-konsernet. Alle våre 17 ansatte har dyp kompetanse og lang erfaring innen kapitalforvaltning og finans. De beste resultatene skapes når vi jobber sammen, og derfor er samarbeid en viktig bærebjelke i vår forvaltningskultur.

Daglig leder

Morten Færevåg
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Morten Færevåg

Daglig leder

Investeringsteamet

Forvalter diskresjonære porteføljer og verdipapirfond.

Thomas Lycke-Ludvigsen
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Thomas Lycke-Ludvigsen

Chief Investment Officer

Porteføljeforvalter for:

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Terje Moi
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Terje Moi

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Rolf Østhus
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Rolf Østhus

Porteføljeforvalter

Erik Fossan
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Erik Fossan

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Trond Todnem
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Trond Todnem

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Bjarne Lien Kamsvåg
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Bjarne Lien Kamsvåg

Leder for renteforvaltning

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Rolf Arild Meltveit
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Rolf Arild Meltveit

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Elisabeth A. Gausel
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Elisabeth A. Gausel

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Control & Risk Management

Avdelingen har asnvar for administrasjon, oppgjør, kontroll og risikostyring knyttet til kapitalforvaltningen.

Inger Martha D. Engø
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Inger Martha D. Engø

Head of Control and Risk Management

Hilde Brattebø Vormeland
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Hilde Brattebø Vormeland

Control and Risk Management

Geir Langseth
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Geir Langseth

Control and Risk Management

May Silje Bjørkhaug
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

May Silje Bjørkhaug

Control and Risk Management

Elin Stuvik Tjeltveit
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Elin Stuvik Tjeltveit

Control and Risk Management

Ellisiv Lund-Johansen Nordmark
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Ellisiv Lund-Johansen Nordmark

Control and Risk Management

Compliance

Sølvi M. Tonning
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Sølvi M. Tonning

Chief Compliance Officer

Likeverd og mangfold

I tråd med Equinors verdier arbeider Equinor Asset Management for likeverd og mangfold. Vi har signert prinsippene til "Kvinner i Finans Charter" for å bidra i arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i ledende posisjoner og spesialistfunksjoner i finansnæringen i Norge.

Kvinner i finans