Skip to content

Ansatte

Gruppebilde av alle ansatte i Equinor Asset Management
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Equinor Asset Management er et lite, annerledes selskap i Equinor-konsernet. Alle våre 17 ansatte har dyp kompetanse og lang erfaring innen kapitalforvaltning og finans. De beste resultatene skapes når vi jobber sammen, og derfor er samarbeid en viktig bærebjelke i vår forvaltningskultur.

Equinor Asset Management består av flere team som jobber hver dag for å skape verdier for fremtiden.

Investeringsteamet

Forvalter diskresjonære porteføljer og verdipapirfond.

Thomas Lycke-Ludvigsen
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Thomas Lycke-Ludvigsen

Chief Investment Officer

Porteføljeforvalter for:

Verdipapirfondet Equinor Askjer USA

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Terje Moi
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Terje Moi

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Rolf Østhus
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Rolf Østhus

Porteføljeforvalter

Erik Fossan
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Erik Fossan

Porteføljeforvalter

Tom Sanne
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Tom Sanne

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Trond Todnem
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Trond Todnem

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Bjarne Lien Kamsvåg
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Bjarne Lien Kamsvåg

Leder for renteforvaltning

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Rolf Arild Meltveit
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Rolf Arild Meltveit

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Elisabeth A. Gausel

Elisabeth A. Gausel

Porteføljeforvalter

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Control & Risk Management

Avdelingen har asnvar for administrasjon, oppgjør, kontroll og risikostyring knyttet til kapitalforvaltningen.

Inger Martha D. Engø
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Inger Martha D. Engø

Head of Control and Risk Management

Hilde Brattebø Vormeland
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Hilde Brattebø Vormeland

Control and Risk Management

Geir Langseth
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Geir Langseth

Control and Risk Management

May Silje Bjørkhaug
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

May Silje Bjørkhaug

Control and Risk Management

Elin Stuvik Tjeltveit
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Elin Stuvik Tjeltveit

Control and Risk Management

Ellisiv Lund-Johansen Nordmark

Ellisiv Lund-Johansen Nordmark

Control and Risk Management

Våre ledere

Morten Færevåg
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Morten Færevåg

Daglig leder

Thomas Lycke-Ludvigsen
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Thomas Lycke-Ludvigsen

Chief Investment Officer

Inger Martha D. Engø
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Inger Martha D. Engø

Head of Control and Risk Management

Sølvi M. Tonning
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Sølvi M. Tonning

Chief Compliance Officer