Skip to Content

Aktivt eierskap

Jæren
Foto: √ėivind Haug

Aktivt eierskap vil si at aksjeeiere/forvaltere engasjerer seg i et selskap de har investert i, for å påvirke selskapets strategi og handlinger.

Aktivt eierskap brukes ofte i forbindelse med ansvarlige investeringer som en m√•te √• direkte p√•virke et selskaps beslutninger og arbeid knyttet til knyttet til milj√łmessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) (Ansvarlig forvaltning - equinorfondene.no ). Men aktivt eierskap kan ogs√• inneb√¶re at forvalteren bruker sin innflytelse til √• n√• andre m√•l, for eksempel √łke l√łnnsomheten til et selskap.

Tre metoder for aktivt eierskap:

Stemmegiving: Som investor kan vi bruke innflytelsen vår til å stemme for eller mot forslag på selskapets generalforsamling eller fremsette egne forslag.

Direkte dialog: Når forvalteren tar direkte kontakt med ledelsen i selskaper for å påvirke måten selskapene drives på.

Samarbeid med andre investorer: Investorer kan bestemme seg for √• g√• sammen for √• ha st√łrre innflytelse i en bestemt sak eller innenfor et bestemt tema. Dette er en vanlig metode n√•r det er snakk om ESG-sp√łrsm√•l. Jo st√łrre det samlede eierskapet i selskapet er, desto st√łrre innflytelse.

Hva gj√łr vi?

Stemmegiving

Equinor Asset Management (EAM) har en m√•lsetting om √• stemme p√• alle relevante generalforsamlinger. EAM har valgt tjenesteleverand√łren Institutional Shareholder Services (ISS) som plattform for fullmakts-stemmegivning (proxy voting) for √• oppn√• denne m√•lsettingen. ISS oppfyller kravene i Lov om r√łystingsr√•dgjevarar - Lovdata .

ISS sender varsel om generalforsamlinger og gir omfattende informasjon om selskapene, agendapunktene det skal stemmes over, samt anbefalinger for stemmegivning. Anbefalingene er basert på anerkjente prinsipper for god selskapsstyring. ISS sine retningslinjer for stemmegivning i de ulike markedene finnes her: https://www.issgovernance.com/policy-gateway/voting-policies/

I selskaper der forvalter representerer et betydelig eierskap eller selskaper som forvalter √łnsker √• f√łlge opp spesielt, vurderes stemmegivningen manuelt.

All stemmegivning gj√łres i henhold til Retningslinjer for stemmegivning - equinorfondene.no og oversikt over stemmegivningen oppdateres kvartalsvis p√• v√•re nettsider: Stemmegivning - equinorfondene.no .

Direkte dialog

Utover stemmegiving, har EAM i liten grad dialog direkte med selskaper det investeres i. Dialog er likevel et virkemiddel som kan benyttes dersom forvalter ikke oppn√•r √łnsket effekt av stemmegivningen. ESG-integrasjon i investeringsbeslutningene. - equinorfondene.no

Samarbeid med andre investorer

Gjennom medlemskap i Norsif, og deltakelse i Eierforum, samarbeider EAM med andre investorer for √• bedre lykkes med √• p√•virke enkelte selskaper til en mer b√¶rekraftig og l√łnnsom forretningsvirksomhet.