Skip to Content

Equinorfondene

Jæren
(Foto: TRY)

Equinor Asset Management forvalter individuelle porteføljer og verdipapirfond. Vi investerer i aksjer og rentepapirer i verdipapirmarkedene i store deler av verden. Fondsutvalget består av syv aksjefond og tre rentefond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Våre fond

Equinor Asset Management er en ansvarlig forvalter som har fokus på å levere langsiktig og best mulig avkastning i forhold til kundenes og fondenes risikoprofil.

Sparing i verdipapirfond gir en god balanse mellom kostnader, valgt risikonivå og den avkastningen en kan forvente å få. Det gir trygghet å vite at fondene er lovpålagt til å investere i regulerte, åpne markeder med mange kjøpere og selgere.

På vegne av våre andelseiere og pensjonssparere jobber vi hardt hver dag for å skape verdier for fremtiden.

Dudgeon offshore wind

Ansvarlig forvaltning

Equinor Asset Management AS (EAM) ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskapning ved å investere på en ansvarlig og etisk måte. Det er avgjørende med ansvarlig forvaltning av andelseiernes og kundenes penger for å oppnå foretrukket risikojustert avkastning over tid.

Kjøp og salg

Før du kan tegne andeler, trenger vi noen opplysninger om deg som kunde. Dessuten gjelder visse betingelser og vilkår. Her finner du informasjon om kravene som gjelder for nye privatkunder, bedriftskunder og legitimasjon, samt forretningsvilkår og retningslinjer.

Kontaktinformasjon

EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS
Forusbeen 50
4035 Stavanger

E-post: kapasa@equinor.com
Org.nummer: 981 363 876

Kontaktperson:
Morten Færevåg (daglig leder)
E-post: mofae@equinor.com
Mobil: +47 992 23 857