"Gå til hovedinnhold"

Equinorfondene

Equinor Asset Management ASA er et datterselskap av Equinor ASA og inngår i Equinor-konsernet. Equinor Asset Management har tillatelse til å forvalte verdipapirfond og forvalter et antall fond som markedsføres kun i Norge. Selskapet eies 100 prosent av Equinor ASA der den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent.
 

Verdipapirfondet EQUINOR Aksjer Norge

Equinor Aksjer Norge er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. 

Verdipapirfondet EQUINOR Aksjer Europa

Equinor Aksjer Europa er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. 

 

Verdipapirfondet EQUINOR Aksjer Pacific

Equinor Aksjer Pacific er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

 
 

Verdipapirfondet EQUINOR Aksjer USA 

Equinor Aksjer USA er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. 

 
 

Verdipapirfondet EQUINOR indeks USA  (KOMMER)

Equinor Indeks USA er et aksjefond med mål om å oppnå en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. 

 
 

VERDIPAPIRFONDET EQUINOR LIKVIDITET NORGE

Equinor Likviditet Norge er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. 

 
 

Verdipapirfondet EQUINOR Kreditt Norge

Equinor Kreditt Norge er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.  

 
 

Verdipapirfondet EQUINOR Kreditt Global 

Equinor Kreditt Global er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. 

 

Equinor Asset Management ASA (EAM) ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskapning ved å investere på en ansvarlig og etisk måte. Det er avgjørende med ansvarlig forvaltning av andelseiernes og kundenes penger for å oppnå foretrukket risikojustert avkastning over tid.

Før du kan tegne andeler, trenger vi noen opplysninger om deg som kunde. Dessuten gjelder visse betingelser og vilkår. Her finner du informasjon om kravene som gjelder for nye privatkunder, bedriftskunder og legitimasjon, samt forretningsvilkår og retningslinjer.

Equinor Asset Management ASA ble stiftet 11.11.1999 og er registrert i foretaksregisteret med foretaksnummer 981 363 876.

Aksjekapitalen er NOK 12 000 000.  Registrert kontoradresse er i Stavanger. 

Selskapet har tillatelse av 04.01.2016 til å forvalte følgende fond:

Equinor Aksjer Norge
Equinor Aksjer Europa
Equinor Aksjer USA
Equinor Aksjer Pacific
Equinor Kreditt Norge
Equinor Kreditt Global
Equinor Likviditet Norge

Styret i eQUINOR asset management ASA

Styret består av følgende personer:

Phillippe Francois Mathieu
Styreleder, aksjonærvalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Renate Austrheim
Aksjonærvalgt - Daglig leder, Huk Invest AS

Siv Helen Rygh Torstensen
Andelseiervalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Svein Skeie
Andelseiervalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Stig Einar Smedsvig
Aksjonærvalgt - Vice President, Equinor ASA

 
 

Adresse og kontaktpersoner

Henvendelser Equinor Asset Management ASA

Equinor Asset Management ASA
Forusbeen 50
4035 Stavanger

E-post: kapasa@equinor.com
Org.nummer: 981 363 876

Kontaktperson:

Morten Færevåg (daglig leder)
E-post: mofae@equinor.com
Mobil: +47 992 23 857