Skip to main content

Equinorfondene

Equinor Asset Management ASA er et datterselskap av Equinor ASA og inngår i Equinor-konsernet. Equinor Asset Management har tillatelse til å forvalte verdipapirfond og forvalter et antall fond som markedsføres kun i Norge. Selskapet eies 100 prosent av Equinor ASA der den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent.
 

Verdipapirfondet EQUINOR Aksjer Norge

Equinor Aksjer Norge er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå størst mulig risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Verdipapirfondet EQUINOR Aksjer Europa

Equinor Aksjer Europa er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

 

Verdipapirfondet EQUINOR Aksjer Pacific

Equinor Aksjer Pacific er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til referanseindeks.

 
 

Verdipapirfondet EQUINOR Aksjer USA 

Equinor Aksjer USA er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå størst mulig risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks

 
 

VERDIPAPIRFONDET EQUINOR LIKVIDITET NORGE

Equinor Likviditet Norge er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks, gjennom en aktivt forvaltet portefølje av obligasjoner. 

 
 

Verdipapirfondet EQUINOR Kreditt Norge 

Equinor Kreditt Norge er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks, gjennom en aktivt forvaltet portefølje av obligasjoner

 
 

Verdipapirfondet EQUINOR Kreditt Global 

Equinor Kreditt Global er et aktivt forvaltet fond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks, gjennom en aktivt forvaltet portefølje av globale obligasjoner.

 

Equinor Asset Management ASA ble stiftet 11.11.1999 og er registrert i foretaksregisteret med foretaksnummer 981 363 876.

Aksjekapitalen er NOK 12.000.000.  Registrert kontoradresse er i Stavanger. 

Selskapet har tillatelse av 04.01.2016 til å forvalte følgende fond:

Equinor Aksjer Norge
Equinor Aksjer Europa
Equinor Aksjer USA
Equinor Aksjer Pacific
Equinor Kreditt Norge
Equinor Kreditt Global
Equinor Likviditet Norge

Styret i eQUINOR asset management ASA

Styret består av følgende personer:

Phillippe Francois Mathieu
Styreleder, aksjonærvalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Renate Austrheim
Aksjonærvalgt - Daglig leder, Huk Invest AS

Siv Helen Rygh Torstensen
Andelseiervalgt - Vice President, Equinor ASA

Svein Skeie
Andelseiervalgt - Senior Vice President, Equinor ASA

Stig Einar Smedsvig
Aksjonærvalgt - Vice President, Equinor ASA

 
 

Før du kan tegne andeler, trenger vi noen opplysninger om deg som kunde. Dessuten gjelder visse betingelser og vilkår. Her finner du informasjon om kravene som gjelder for nye privatkunder, bedriftskunder og legitimasjon, samt forretningsvilkår og retningslinjer.

Adresse og kontaktpersoner

Henvendelser Equinor Asset Management ASA

Equinor Asset Management ASA
Forusbeen 50
4035 Stavanger

E-post: kapasa@equinor.com
Org.nummer: 981 363 876

Kontaktperson:

Morten Færevåg (daglig leder)
E-post: mofae@equinor.com
Mobil: +47 992 23 857